Звіт голови районної ради ЯНЧАКА Олександра Миколайовича

про свою діяльність з грудня 2020 року по грудень 2021 року

      

     Вступ.

     Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». Сьогодні, разом з Вами, хотів би проаналізувати, що вдалося зробити позитивного з грудня 2020 року по грудень 2021 року.

     Хочу відразу наголосити, що звіт голови – це підсумок роботи за рік всього депутатського корпусу районної ради, постійних комісій, виконавчого апарату ради, керівників територіальних громад. Адже голова ради не може одноособово вирішити всіх тих питань, які вирішувалися на протязі року. Депутатський корпус районної ради  спільно з органами виконавчої влади повинен нести відповідальність за вирішення тих проблем, які існують на даний час в районі в питаннях економіки, бюджету та управління територією.

Перш за все зазначу, що районна рада та її виконавчий апарат працюють у правовому полі у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», чітко дотримуючись повноважень та норм, що передбачені Регламентом роботи районної ради VІІІ скликання.

У звітному періоді районна рада працювала згідно з планом роботи, спрямовуючи свої зусилля на закріплення позитивного досвіду, запровадження нових підходів у роботі та пошуку шляхів сприяння економічному зростанню та соціальному розвитку району. Я можу охарактеризувати роботу районної ради як конструктивну та послідовну, і незважаючи на політичні та економічні труднощі, що є у державі, нам з Вами вдається зберігати стабільність, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення.

Діяльність районної ради восьмого скликання розпочалася у складних умовах, причиною яких була складна ситуація, що склалася в цілому в державі (Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19), військові дії в ООС, початок реформ, процес децентралізації) і відповідно у економічній та соціальній сферах району також. Хоча виклики в економіці, соціальній сфері, політиці були суворим випробуванням для самоврядної влади району на здатність не лише працювати у складних умовах, а й проявляти при цьому високий рівень відповідальності і професіоналізму. Це стало можливим завдяки простому, але досить надійному правилу – протистояти усім негараздам можна тільки об’єднавши зусилля всіх і кожного. Тому, насамперед, хочу подякувати депутатам як районної, так і міських, селищної та сільських рад, міським, селищному і сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій.

Сьогодні можна стверджувати, що депутати районної ради добре обізнані з проблемами своїх виборців, а головне – спроможні відстоювати їх інтереси і району в цілому. Всіх депутатів райради об’єднує саме небайдужість до проблем виборців. А той факт, що кожен з них по-своєму уявляє вихід з тієї чи іншої ситуації, змушує більш уважно ставитись одне до одного, враховувати думки колег, наполегливо пояснювати деякі законодавчі аспекти діяльності ради, враховувати політичні обставини в країні. Така праця дає відчутні результати.
Саме у співпраці – запорука нашого з вами успіху.

     Разом з тим роботу районної ради за звітний період неможливо оцінити без урахування тих політичних подій, які відбулися і проходять в цей час у державі. Сучасні зміни у законодавстві, я маю на увазі реформи в основних галузях, які розпочато, але не повністю ще завершено, децентралізація та посилення ролі органів самоврядування в суспільстві. Змінились акценти щодо ролі місцевого самоврядування, але не змінилась наша свідомість. Зрозуміло, що такі вади одразу не викорінити, треба послідовно і наполегливо працювати над формуванням самоврядних структур.

       Про депутатський склад ради.                          

       Місцеві вибори в Україні  - це спосіб формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні  та органів влади  обласних, районних, міських, районних у містах, сільськихселищних рад,  голів об’єднаних громад та селищних, сільських, міських голів. Цьогорічні місцеві вибори проводились за пропорційною системою з відкритими партійними списками, коли депутати районної ради обирались за партійними списками із закріпленням їх за виборчими округами, хоча висувати кандидатів у цих округах могли лише місцеві партійні організації

Так жителі Дністровського району віддали перевагу кандидатам від 7 політичних сил, що склали у новій раді таку кількість депутатських місць:

Аграрна партія України – 9;

політична партія « Слуга народу » - 8;

Політична партія «Європейська Солідарність» - 6;

політична партія ВО «Батьківщина» — 5;

 політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»   - 5;

політична партія «Радикальна Партія Олега Ляшка » — 5;

політична партія «Громадський рух «Народний контроль» -4.

Реєстрація депутатських фракцій була здійснена на підставі єдності політичних поглядів та партійного членства і мала на меті створення ефективних умов для реалізації власних прав та виконання обов’язків депутатів, передбачених чинним законодавством України, а також поєднання зусиль та пошуку компромісів з іншими депутатськими формуваннями на основі спільності інтересів, поглядів та політичної спрямованості.

Створення фракцій дало позитивні моменти, серед яких можна визначити найголовніший: єдність фракції у прийнятті рішень. Крім цього, створення фракцій ставить за мету сприяння її членам у здійсненні їхніх депутатських повноважень у виборчих округах, постійних і тимчасових комісіях, трудових колективах. Головним завданням фракцій є сприяння у прийнятті радою продуманих та ґрунтовних рішень, а також задоволення вимог депутатів під час здійснення їхніх повноважень. При цьому обговорюються мотиви голосування «за» чи «проти» з конкретних питань, а також відбувається оперативне консультування між членами фракції.

Як показав минулий рік новообраний депутатський корпус здатний взяти відповідальність за вирішення тих складних проблем, які існують на даний час в районі в питаннях економіки, бюджету, впровадженні реформ та розвитку району.

     Про сесійну діяльність.

       Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій. Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради. Дотримуючись одного із основних принципів місцевого самоврядування – принципу гласності, ми завжди запрошували на сесії депутатів Верховної Ради України, депутатів обласної ради, керівників органів місцевого самоврядування району, керівництво райдержадміністрації, представників громадських організацій, керівників підприємств, установ та організацій,   представників засобів масової інформації.

       За звітний період відповідно до вимог статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» відбулося 4 сесії районної ради, на яких вирішувались питання регіонального масштабу, що виникали у процесі діяльності районної ради з врахуванням думки всіх депутатів та їх виборців. При цьому робота районної ради велася згідно із затвердженим Регламентом.  Її повноваження реалізувалися шляхом прийняття відповідних рішень, яких за звітний період ухвалено 94.

     Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щороку на сесіях затверджується план роботи районної ради, який попередньо обговорюється на засіданнях постійних комісій районної ради. Із урахуванням плану роботи районної ради на рік, відповідно розробляються   плани роботи постійних комісій . Проводяться і здійснюються заходи з підготовки та проведення сесій районної ради, засідань її постійних комісій, готуються графіки їх засідань.

     Під час підготовки проектів рішень, їх ухвалення на сесіях, керівництво районної ради  та її виконавчий апарат працювали у правовому полі, неухильно дотримуючись вимог чинного законодавства України. Про це свідчить той факт, що жодне рішення районної ради не було опротестоване та відмінено згідно вимог чинного законодавства.

       Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», проекти рішень, включені до порядку денного сесій районної ради, за 10 робочих днів, розміщувались на офіційному веб-сайті районної ради. Депутати мали можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до сесії. Цьому сприяло і завчасне опублікування проектів рішень, і їх попередній розгляд постійними комісіями. Крім того, районна рада вчасно повідомляла про час та основні питання, що планувалися до розгляду на сесіях на офіційному сайті районної ради. Адже це дало можливість виборцям не лише дізнатися про основні питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в аналізі порушених проблем, обмірковуванні проектів майбутніх рішень. Всі пропозиції узагальнювалися, попередньо узгоджувалися з постійними комісіями.

     Крім того, на веб-сайті районної ради розміщуються протоколи засідань постійних комісій та сесій районної ради. А згідно внесених змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», також оприлюднювалися на сайті районної ради в день проведення сесії   результати поіменного голосування.

     При підготовці питань на сесію районної ради в комісіях обов’язково проходило їх обговорення. Хотілося б також зазначити, що в комісіях розглядаються не тільки профільні питання, а й ті всі, що вносяться на розгляд сесії. Кожне рішення повинно прийматися виключно в інтересах виборців, тому позитивно його оцінити має абсолютна більшість депутатів. Кожен депутат має змогу ретельно вивчити всі запропоновані проекти рішень, отримати від фахівців необхідні роз’яснення, а в разі потреби – внести відповідні зміни. Обговорення в постійних комісіях ніколи не обмежується часом. Коли ж така підтримка та погодження є, то на пленарних засіданнях сесії рішення ухвалюються без зайвих суперечок.

     За звітний період депутатами районної ради прийнято ряд протокольних рішень – звернень до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, тематика яких різноманітна.

          Про діяльність постійних комісій.

       Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій районної ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, левова частка роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях профільних постійних комісій.

     В районній раді створено 7 профільних постійних комісій:

-         з питань розвитку місцевого самоврядування, правових питань, регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень районної ради;

-         з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарних питань та регуляторної політики;

-         з питань бюджету;

-         з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

-         з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, енергозбереження та транспорту;

-         з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту;

-         з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

     З метою всебічного вивчення та обговорення питань, районною радою практикувалося проведення спільних засідань постійних комісій. Розгляд питань одночасно депутатами всіх комісій викликає значно жвавіше обговорення, а їх аналіз має більш предметний характер, вноситься більше конкретних пропозицій. У звітному періоді було проведено 3 таких засідання. Крім проектів рішень з питань, що виносились на розгляд сесій, було розглянуто ряд інших питань та ухвалено відповідні рекомендації. Протягом звітного періоду проведено 18 засідань постійних комісій, в тому числі 3 спільних, на яких розглянуто 176 питань.

     В цілому організація роботи постійних комісій свідчить про те, що депутати районної ради у переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну працю.   Як раніше я зазначав, на засіданнях постійних комісій завжди проходить попереднє обговорення питань, винесених на сесію районної ради. Це дає можливість депутатам з’ясувати у відповідних спеціалістів незрозумілі їм моменти та отримати відповіді на запитання, за потреби ознайомитися із законодавчими актами, на яких ґрунтуються проекти рішень ради.

     Про інформаційну політику.

       Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачена підпорядкованість між радами різних рівнів, але життя диктує свої умови і підказує, що сьогодні слід об’єднувати зусилля органів місцевого самоврядування. За таких обставин районна рада приділяє велику увагу зміцненню зв’язків з міськими, селишною та сільськими радами.

     Пріоритетним сучасним напрямом роботи районної ради є подальша інформатизація та комп’ютеризація діяльності органів місцевого самоврядування району. На мою думку, подальша інформатизація діяльності місцевих рад суттєво підвищує якість затверджених радами рішень, дає змогу вивчати досвід роботи рад інших регіонів України, протидіє корупційним діянням та показує низьку якість діловодства в раді. Районною радою вживаються заходи щодо комп’ютеризації районної ради і мультимедійного комп’ютерно-технічного забезпечення проведення сесій, засідань комісій, тощо. Здійснюється цифровий аудіо запис подій, фотозйомка, розширено мережу внутрішнього зв’язку, приміщення районної ради обладнано Wi-Fi швидкісний доступ до мережі Інтернет, щоб була змога працювати в ньому з досить швидкісним каналом підключення прямо під час нарад, комісій, сесій, інших заходів.

     У 2021 році було продовжено ґрунтовну роботу щодо удосконалення і модернізації офіційного веб-сайту, фейсбук-сторінки районної ради. Спеціалісти виконавчого апарату районної ради наполегливо працюють над вдосконаленням сайту, набувають практичного досвіду керування ним, ставлячи за мету його невпинний розвиток. Тож, громадяни у відкритому режимі мають доступ до інформації про основні новини, події, архівні матеріали; анонси найважливіших заходів на поточний тиждень, до оголошень і привітань та безліч іншої корисної й цікавої інформації.

     Сьогодні вже ми повинні будувати свою інформаційну політику так, щоб кожен депутат чи житель району, працівник виконавчого апарату районної ради мав вільний доступ через комп’ютерний чи електронний зв’язок до статистичних даних і міг побачити, на якому рівні знаходиться той чи інший населений пункт чи територіальна громада.

       Вважаємо, що дуже важливим питанням, над яким ми повинні працювати, є розроблення і реалізація районної програми інформатизації органів місцевого самоврядування, що вкрай необхідне при об’єднанні громад. Адже сама суть об’єднання громад – це наближення і покращення надання різного роду послуг населенню, щоб облегшити їх життя. Все це неможливо зробити без комп’ютерної техніки. Перш за все потребує покращення інформування місцевих рад з тим, щоб організація їх роботи велася у відповідності до чинного законодавства.

       Для забезпечення ефективної роботи нами використовувалися різні форми і методи. Зокрема, хотів би підкреслити виняткове значення співпраці із засобами масової інформації району. Представники мас-медіа завжди запрошуються на її пленарні засідання сесій, на інші заходи. В районних ЗМІ періодично висвітлюється діяльність органів місцевого самоврядування району, друкуються актуальні інтерв’ю з посадовцями народовладдя, випускаються тематичні радіоефіри, які відображають діяльність районної та місцевих рад району. Завдячуємо журналістам та керівникам цих установ за плідну співпрацю.

Бюджет

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної ради. Питання формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради.

Бюджетні питання займали основне місце в порядку денному пленарних засідань районної ради. Практично на кожній сесії розглядались питання виконання та коригування районного бюджету.

Спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації та постійною комісією районної ради з питань бюджету своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, забезпечували видатки по захищених статтях. Протягом звітного періоду бюджет району був на постійному контролі, оскільки депутати районної ради значну увагу приділяли бюджетному процесу, зокрема і пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини, забезпеченню максимально ефективного використання бюджетних коштів, оптимальному розподілу коштів відповідно до заходів програм, затверджених рішеннями районної ради.

Однак проблемним питанням функціонування Дністровської районної ради, була ситуація, що склалася із виплатою заробітної плати працівникам Хотинської районної ради. Станом на 26 лютого 2021 року до районного бюджету Дністровського району було перераховано залишки коштів районних бюджетів ліквідованих районів:

         - Кельменецького району в сумі – 2570,0 тис. грн.;

           - Сокирянського району в сумі 834,6 тис.грн.

Залишки коштів районного бюджету Хотинського району, в сумі 1777,3 тис. грн. до районного бюджету Дністровського району не перераховані. В ході пленарного засідання ІІ сесії Дністровської районної ради, яке відбулося 26 січня поточного року, депутатами районної ради, у зв’язку з мізерним фінансуванням (обсяг Дністровського районного бюджету на 2021 рік згідно рішення І сесії Дністровської районної ради від 29.12.2020 року №20.1.2-1/20 складає 51,0 тис.грн.), було скориговано проект рішення сесії «Про уточнення показників районного бюджету Дністровського району на 2021 рік», а саме: внесено зміни в частині здійснення виплат заробітної плати працівникам Хотинської районної ради, за умови перерахунку залишків коштів районного бюджету Хотинського району до районного бюджету Дністровського району. Проте дані залишки вчасно не було перераховано, що створювало передумови для не виплати заробітної плати працівникам Хотинської районної ради.

З урахуванням вищевикладеного, районна рада просила втручання облдержадміністрації для позитивного вирішення проблемного питання та надання відповідних доручень профільним службам, з метою оперативного врегулювання та уникнення виникнення заборгованості заробітної плати працівникам Хотинської районної ради.

Крім того, протягом звітного періоду, згідно чинного законодавства, проводилися виплати середньої заробітної плати звільненому голові Хотинської районної ради Бринь Т.І. та заступнику голови Кельменецької районної ради Горобцю А.І.

Робота з майном спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

Дієвість місцевого самоврядування значною мірою залежить від його матеріальної та економічної бази: це і кошти місцевого бюджету, і комунальна власність. Конституція України надає територіальним громадам право володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися майном комунальної власності – як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Відповідно районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами. Однак, відповідно до змін адміністративно-територіального устрою України, згідно Постанови Верховної Ради України №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» було ліквідовано Кельменецький, Хотинський, Сокирянський райони та утворено Дністровський район Чернівецької області.

З урахуванням положень Закону України №1009 «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», п.62 Розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з реорганізацією Кельменецької, Хотинської, Сокирянської районних рад, Дністровська районна рада, яка представляє спільні інтереси громад новоутвореного району, є правонаступником всього майна, прав та обов’язків відповідних рад.Все рухоме та нерухоме майно Сокирянської та Хотинської районних рад передано відповідним об’єднаним територіальним громадам.

Дністровська районна рада являється співвласником адмінбудівлі з Кельменецькою селищною радою, яка знаходиться за адресою: смт Кельменці , пл. Центральна, 2 (частина ІІ поверху), де і розміщений виконавчий апарат районної ради. Площа – 557,40 кв.м. (30%).

       Крім того, районна рада продовжила роботу за взятими на себе раніше зобов’язаннями, як правонаступник Кельменецької районної ради. Рішеннями ІІІ сесії VIII скликання затверджено ліквідаційні баланси: Органу приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, комунальної установи «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню», комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення.Також рішенням ІІІ сесія припинено процедури ліквідації юридичних осіб КП «Райкомунсервіс», КП «Кельменецька профдезінфекція», КЗ «Кінотеатр Дон» та здійснено подальшу їх передачу у комунальну власність Кельменецької селищної ради.

Протягом звітного періоду нам з вами вдалося забезпечити безперебійну роботу Комунального підприємства ”Дністровське районне бюро технічної інвентаризації” (рішенням Кельменецької ОТГ відмовлено щодо входження до складу Засновників), яке залишилось у підпорядкуванні районної ради, здійснює свою діяльність, сплачує вчасно податки тут в районі і заробітну плату своїм працівникам.

     Про виконавчий апарат.

     Відповідно до наданих законом повноважень  голова районної ради здійснює керівництво і відповідає за організацію роботи виконавчого апарату районної ради. Хочу констатувати, що  робота виконавчого апарату в звітному періоді була організована на належному рівні. Виконавчий апарат районної ради в своїй практичній діяльності керувався Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; забезпечував здійснення повноважень ради і діяв на підставі Регламенту роботи районної ради та Положення про виконавчий апарат. Протягом звітного періоду виконавчий апарат здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяв здійсненню радою взаємодії та взаємозв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

       Діяльність всіх підрозділів виконавчого апарату протягом звітного періоду відзначалась відповідальною і змістовною підготовкою аналітичних матеріалів, достатнім рівнем проведення експертиз проектів рішень, які вносились на пленарні засідання ради, що свідчить про достатню освітню, професійну і фахову підготовку працівників всіх відділів. Своєчасно і якісно готуються всі документи, наради, пленарні засідання та засідання постійних комісій. Відсутні нарікання на роботу виконавчого апарату і з боку обласної ради, і з боку депутатів районної ради.

       Виконавчий апарат районної ради за звітний період здійснив організаційне забезпечення діяльності голови районної ради, його заступників, депутатів районної ради. Він працював згідно затвердженого плану у відповідності до покладених на нього повноважень та обов’язків, активно сприяв роботі постійних комісій, робочих груп, депутатів у підготовці питань, які виносились на розгляд районної ради. Головна увага працівників зосереджувалася на якісному проведенні пленарних засідань районної ради, на підготовці довідкових матеріалів з питань, що на них розглядалися та проектів рішень з них.

       Працівники апарату сумлінно і якісно виконували свої обов’язки, в т. ч. і по забезпеченню правильності оформлення та своєчасності проходження документів в апараті, їх прийому і обробці, аналізу та доставці службової кореспонденції адресатам. Крім того забезпечували оформлення і розсилку в установленому порядку актів ради та її органів, опублікування в Інтернеті цих та інших офіційних матеріалів, інформації про діяльність ради, тощо

     Здійснюючи організацію діловодства в апараті, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання працівники відділу домоглися чіткого і якісного, вчасного виконання цих функцій. Своєчасно здійснювалося друкування, розмноження та направлення розпорядчих документів голови районної ради, рішень ради і комісій у відповідні органи, організації, установи, підприємства.

       Не менш важливим в роботі районної ради є опрацювання документів, яких за звітний період надійшло близько 245 листів, відправлено 266 листів. За звітний період головою Районної ради видано всього 152 розпорядження з них з основної діяльності – 55. Всі без винятку документи були взяті на контроль і виконані в установлені терміни. Одержуючи постійно необхідну інформацію про хід виконання доручень та результати розгляду документів, взятих на контроль, я як голова ради маю можливість вчасно і ефективно втрутитися та проконтролювати цей процес.

       Протягом 2021 року здійснювалося матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності районної ради, постійних депутатських комісій. Був належним чином організований бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності районної ради (як юридичної особи), створені належні матеріальні, технічні, санітарні умови для організації діяльності ради. Крім того, виконується постійно особливо важливі завдання по впровадженню електронних систем здійснення публічних закупівель, участь в роботі тендерного комітету тощо.

       Розвинути бажання і вміння службовця працювати з максимальною віддачею – це дуже складний, але найбільш надійний спосіб підвищити ефективність управління. У своїй діяльності я як голова районної ради приділяв постійну увагу підвищенню професійного рівня керівників місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування.

       Сучасний стан державного будівництва в Україні висуває низку проблем – економічних, соціальних, політичних та управлінських, які доводиться вирішувати районній раді, іншим органам місцевого самоврядування, депутатам. Здійснення реформування галузей, загальнополітичні та соціально - економічні перетворення у суспільстві, трансформація держави із системи звичного розуміння до нових вимірів буття як у побутовому, так і в політичному житті вимагає від працівників органів місцевого самоврядування, депутатів вивчення та достатньо глибоке знання законів України, інших нормативно – правових актів.

         Часті зміни в законодавчих актах з питань, що відносяться до компетенції апарату, ускладнюють його роботу та потребують постійного аналізу та контролю, самоосвіти та підвищення фахового рівня працівників виконавчого апарату. Зокрема з метою забезпечення оформлення прав спільної власності територіальних громад району в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, працівниками вживалися   відповідні заходи в напрямку  приведення майнових відносин у сфері  комунального майна у відповідність  до норм чинного законодавства та переоформлення правовстановлюючих документів на об’єкти комунальної власності: технічних паспортів та свідоцтв про право власності територіальних громад сіл, селища району, в особі районної ради.

       Виконавчий апарат у вирішенні актуальних питань забезпечував взаємозв’язок районної ради з територіальними громадами, міськими, селищною та сільськими радами, надавав їм методичну допомогу з питань, віднесених до його компетенції.

       В цілому хочу відмітити якісне виконання своїх функціональних обов'язків всіма працівниками виконавчого апарату ради. Посадові особи виконавчого апарату ради брали участь у проведенні нарад при голові районної ради, де розглядались питання, вирішення яких є важливим для життєдіяльності територіальних громад району.  

     Протидія та запобігання корупції

       Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією у виконавчому апараті районної ради проведена робота по електронному декларуванню доходів та фінансових зобов’язань посадових осіб місцевого самоврядування.

     Належним чином було організовано й роботу щодо самого електронного декларування, який охоплював всіх суб’єктів декларування (депутатів та посадових осіб) й усі типи декларацій. Депутати районної ради та посадові особи, які відповідно до чинного законодавства мали обов’язок подати декларації дотримались вимог законодавства щодо фінансового контролю та термінів подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  та виконали їх своєчасно.

     Окремо хочу зупинитися на здійсненні заходів щодо протидії та запобігання корупції. На вимогу чинного законодавства на ІІІ сесії, яка відбулася в травні 2021 року, було затверджено затвердження процедури врегулювання конфлікту інтересів під час участі у розгляді, підготовці і прийнятті районною радою рішень та забезпечення вимог законодавства щодо подання декларацій депутатів районної ради, якого дотримуємося в своїй діяльності.

       Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією та постійного інформування працівників виконавчого апарату районної ради щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки у виконавчому апараті районної ради було розроблено План заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних діянь.

     Семінари, наради

       З метою своєчасного реагування на внесення змін до діючого та прийняття нового законодавства, тісної взаємодії та обміну досвідом протягом звітного періоду я намагався приймати участь у всіх заходах, організованих для органів місцевого самоврядування.

      Так, у складі делегації голів районних рад Чернівецької, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської та Львівської областей, мною взято участь у засіданні комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, яке відбулось 16 лютого. За участю народних депутатів України Валерія Божика та Володимира Козака, які представляють у парламенті Чернівецьку область, було обговорено проблемні питання функціонування новостворених районних рад, переліку їх повноважень та ресурсного забезпечення діяльності.

       За участі першого заступника голови Чернівецької обласної ради Миколи Гуйтора, заступника голови обласної ради Михайла Павлюка, народного депутата України Валерія Божика, директора Агенції регіонального розвитку Олексія Грушка, депутатів місцевих рад, голів районних рад, представників територіальних громад області, керівників підприємств, виробників та науковців мною взято участь 25 лютого у першому засіданні робочої групи з вивчення питань створення спеціальної (вільної) економічної зони або запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Чернівецької області.

     Головною метою зустрічі стало створння амбітного плану - напрацювання механізмів і конкретних пропозицій для створення відповідного законопроєкту, який в перспективі повинен стати повноцінним законом, який в подальшому лобіюватимуть народні депутати від Буковини.

20 квітня 2021 року спільно з депутатами від фракції політичної партії «Слуга народу» Дністровської районної ради взято участь у зустрічі депутатів Верховної Ради України Міжфракційного об‘єднання «Буковина», а саме: Валерія Божика, Володимира Козака, Олени Лис, Георгія Мазурашу, Максима Заремського, основними питаннями для обговорення були: напрямки співпраці депутатів всіх рівнів для налагодження тісної взаємодії задля ефективної реалізації питань життєдіяльності Буковини, зокрема щодо функціонування районних рад, територіальних громад на фоні нових повноважень, вирішення проблемних питань в сфері освіти, медицини та щодо покращення стану об’їзних автомобільних доріг.

03 червня 2021 року відбулося перше засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, в якому Дністровська районна рада взяла участь спільно з керівниками органів місцевого самоврядування Дністровського району в режимі Zооm-конференції, серед основних завдань якого є сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях. Конгрес створено на заміну Раді розвитку громад та територій. На порядку денному стояло питання фінансування районних рад, готовність до опалюваного сезону та передача освітньо-професійних училищ на баланс місцевих громад. Президент Зеленський зауважив, що на місцеве самоврядування ще чекають реформи, а влада "уважно слідкує" за процесом передачі громадам об'єктів. За його словами, спільно з урядом та парламентом буде ініційовано законопроєкти щодо оптимізації дохідної частини місцевих бюджетів. Головою Палати місцевих влад обрано Львівського міського голову Андрія Садового, його заступниками стали Житомирський міський голова Сергій Сухомлин та міський голова Дніпра - Борис Філатов.

         Дністровська районна рада вступила у членство Асоціації органів місцевого самоврядування. Активною була співпраця районної ради з Асоціацією районних і обласних рад щодо опрацювання різноманітних законопроектів і нормативних документів, зокрема, для внесення змін до Державного бюджету України, удосконалення реформи органів місцевого самоврядування.

Так спільно з головою Вижницької районної ради Михайлом Андрюком та заступником голови Чернівецької районної ради Олександром Каспруком взято участь у Зборах Української асоціації районних та обласних рад на тему «Проблемні питання фінансового забезпечення діяльності районних рад», які відбулися в м. Київ. Захід був організованим саме за ініціативи голів районних рад. Пропозиція проведення Зборів виникла та викликана насамперед у керівників органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня у зв’язку з реалізацією законів за реєстраційними номерами № 907-IX та 1009-IX.

     14 липня 2021 року спільно з представниками об’єднаних територіальних громад Дністровського району взято участь у Форумі громад Дністровського каньйону. В с. Михальче Коломийського району, що в Івано-Франківській області, зібралися представники 33 громад Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей, чиї території межують із Дністром, щоб обговорити перспективи розвитку туризму тощо. Форум був організований Городенківською міською радою та програмою ULEAD з Європою.

     16 липня 2021 року в залі засідань Дністровської районної ради організовано семінар-навчання з питань організації та запровадження бюджетного планування у середньостроковому періоді на рівні територіальних громад.

       Крім того, у звітному періоді я особисто брав участь у сесіях обласної ради, селекторних нарадах,тощо. В рамках робочого візиту голови обласної ради в липні поточного року, обговорено перспективи та проблемні питання соціально-економічного розвитку району, окреслено основні можливості розвитку підприємництва, рекреаційного потенціалу місцевих громад, залучення інвестицій, міжмуніципального співробітництва в сфері туризму у форматі розвитку громад Дністровського каньйону. В ході зустрічі обговорено також поточні та робочі питання діяльності районної ради.

       2 вересня 2021 року мною, спільно з головою Вижницької районної ради Михайлом Андрюком взято участь у IV Загальних Зборах Асоціації органів місцевого самоврядування ЄВРОРЕГІОН "КАРПАТИ - УКРАЇНА", 3 вересня - у V Форумі місцевого розвитку у м.Трускавці. У ході загальних Зборів Асоціації органів місцевого самоврядування ЄВРОРЕГІОН "КАРПАТИ - УКРАЇНА" підбито проміжні підсумки та затверджено основні напрямки діяльності Асоціації на 2022 рік.

     Окрім офіційних заходів, районна рада, депутатський корпус та представники територіальних громад району приймали участь у культурно-масових, спортивних заходах. Так, у складі збірної команди Дністровського району у травні прийнято участь в обласній спартакіаді, де взято багато призових місць, а в грудні в турнірі з міні-футболу, що був приурочений Дню Збройних Сил України.

     З метою заохочення до активного громадського життя та відзначення жителів району впродовж звітного періоду Подякою районної ради нагороджено 13 осіб, зних 9 депутатів. Почесною грамотою районної ради нагороджено 105 осіб. Цією грамотою відзначений один депутат районної ради нинішнього складу.  

     Одним із питань, яке практично в тому чи іншому вигляді розглядалось на кожному засіданні семінару, наради чи робочих груп були проблемні питання впровадження процесу децентралізації, здійснення адміністративно-територіальної реформи та врегулювання закононодавчої бази в цьому напрямку.

    Прикінцеві положення.

     Нам вдалося в такий складний і нелегкий час уникнути соціальних потрясінь, зберегти злагоду й порозуміння, відшукати оптимальні варіанти співпраці усіх гілок влади, політичних сил та громадськості. Вважаю, що це є надійним підґрунтям для подальшої розбудови місцевого самоврядування, примноження й розширення нашої майбутньої діяльності в інтересах територіальних громад району. Вирішуючи актуальні проблеми територіальних громад, районна рада співпрацювала з районною державною адміністрацією, проте, необхідна більш дієва співпраця і підтримка при вирішенні окремих нагальних питань в основних галузях економіки.

       Серед депутатів нинішнього скликання  є немало господарників, приватних підприємців, людей, безпосередньо пов’язаних з виробництвом. І всі ви добре розумієте, що перш ніж починати якусь господарську справу, необхідно мати перспективний та поточний план розвитку. Тільки при такому підході можна сподіватися на певний успіх.  Аналіз стану справ в економіці району свідчить, що не маючи плану розвитку району, ми не можемо сподіватися на якісь успіхи. І саме районна державна адміністрація повинна була вже давно взяти на себе відповідальність за виготовлення проекту Стратегічного  плану розвитку району бодай на 2022 рік.

     Попереду у нас великий обсяг завдань соціально – економічного, культурного і духовного розвитку району. Головне – знайти нові підходи і шляхи вирішення наболілих проблем. Запорукою цьому є тісна співпраця районної ради, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району і, звичайно ж, бажання всіх депутатів районної ради працювати в ім’я добробуту жителів нашого району.

   Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити що є і недопрацювання, не все заплановане вдалося реалізувати. Та хочу зазначити, що всі позитивні напрацювання і досягнення в нашій діяльності вдалося одержати завдяки виваженій співпраці депутатів, виконавчого апарату районної ради, взаємодії з райдержадміністрацією, очільниками громад, керівниками підприємств, установ та організацій, осередків політичних партій та громадських формувань. Прошу всіх до об’єднання і порозуміння та зробити максимум можливого в питаннях соціально-економічної розбудови та стабілізації ситуації в районі. Я щиро дякую всім за підтримку та конструктивні поради, дякую за взаєморозуміння та спільну роботу.

       З упевненістю скажу, що місцеве самоврядування – надійний партнер і опора держави. Сильна громада – сильна держава. Тому бажаю всім мудрості, виваженості у прийнятті рішень, які були б направлені тільки на посилення наших громад району та покращення ( в міру наших можливостей) життя жителів району. Слід також зазначити, що система місцевого самоврядування в Україні не відповідає потребам суспільства. Ми з вами здатні вирішувати набагато більше. Але, на жаль, потенціал місцевого самоврядування не реалізовується із-за недосконалої законодавчої бази, відсутності фінансових ресурсів та багатьох інших чинників. Я, як голова ради, постійно тримаю зв'язок з керівництвом обласної ради, обласної державної адміністрації. Також хочу сказати добрі слова про роботу з обласними депутатами. На сесіях обласної ради відчувається добрий лобізм інтересів району. Хочу відмітити, що  налагоджена тісна співпраця з народними депутатами України, які спільно виважено ставляться до проблем, які ми хочемо вирішити і правильно розставляють акценти, при цьому не забуваючи про наших людей та їх потреби. Переконаний, що така співпраця дасть більше користі. 

       Життя не стоїть на місці. Тому, говорячи про зроблене по соціально-економічному розвитку району, вирішуючи проблеми повсякденного життя, доводиться одночасно думати й про розв’язання нових проблем, про завдання завтрашнього дня.  

         На закінчення я хочу сказати, що добре усвідомлюю, наскільки сьогодні багато проблем, наскільки складно живеться переважній частині жителів району. Наше завдання – допомогти всім, хто звертається до нас за допомогою, бути максимально уважними і ввічливими. Адже заради цього ми і працюємо. Добрими справами, виходячи із реальних можливостей, для своїх територіальних громад, їх проблемами і турботами живе і переважна більшість депутатів райради VІІІ скликання.

         Підводячи підсумок діяльності районної ради за звітний період, хочу відмітити, що всі свої зусилля рада спрямовувала на ефективне вирішення економічних, соціальних, культурних проблем жителів територіальних громад району, проводила значну роботу щодо забезпечення стабільної ситуації району, виступала організуючою і консолідуючою ланкою. Всі ті позитивні напрацювання і досягнення вдалося одержати завдяки кропіткій щоденній наполегливій спільній праці голови районної ради, депутатського корпусу, постійних комісій та виконавчого апарату районної ради, завдяки взаєморозумінню з головами територіальних громад, керівниками підприємств, установ, організацій району. За звітний період досягнуто певних позитивних результатів у вирішення проблемних питань району, забезпечивши функціонування і життєдіяльність територіальних громад. І за це я вдячний всім вам колеги.

 

 

IMG 16b3b8cc67cd0cfabbea41572ae30f79 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

  • 11 січня в смт Кельменці Дністровського району трапилася пожежа в котельні, зблокованому з гаражем. Її помітили власники та викликали рятувальників. Зважаючи, що пожежу виявили на початковій стадії, вогнеборцям 10 державної пожежно-рятувальної частини вдалося ліквідувати пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття та запобігти перекиданню полум’я на житловий будинок. Вогнем пошкоджено гараж, легковий автомобіль, котрий знаходився у гаражі, речі домашнього вжитку. Причина пожежі - порушення правил монтажу теплогенеруючого обладнання. Рятувальники ще раз нагадують: в опалювальний сезон не забувати очищувати димарі від сажі хоча б раз на три місяці, не залишати без нагляду затоплену піч чи плиту, малих дітей без нагляду дорослих.  Категорично заборонено: розпалювати опалювальні печі легкозаймистими і горючими рідинами, залишати печі, в яких горить вогонь без нагляду, доручати розпалювати печі та нагляд за ними дітям; розташовувати меблі, шафи та інше обладнання біля печей, відстань має становити не менш як 0,7 м, від топкових отворів - не менш як 1,25 м., проводити топлення печей дровами, довжина яких перевищує розміри топника; сушити та зберігати на поверхні нагрівання опалювальних печей горючі предмети; сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали; використовувати для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі; закривати опалювальну піч, якщо там ще горить вугілля або є жар. Це може призвести до отруєння чадним газом; влаштовувати як димову трубу металеві та азбестові труби; виносити і викидати гаряче вугілля ближче як за 15 метрів від будівель. Дністровський районний відділ ГУДСНС України у Чернівецькій області
  • Міцним вважається лід, якщо його товщина не менше 12 сантиметрів і він має синій чи зелений відтінок. Щоб перевірити товщину льоду, не варто тупати ногою по кризі. Краще взяти палицю та за допомогою неї проломити лід з берегу. Пам’ятайте, що при відлизі крига починає танути, на поверхню льоду може потрапляти вода, сніг. Якщо у цей момент за низької температури лід почне замерзати знову, крига матиме жовтуватий або ж білий відтінок. Ступати на неї небезпечно, адже за таких умов збільшується ризик провалитись під лід. Для масового перебування людей на кризі лід має мати товщину близько 25 см. Якщо ви ступили на лід і на ньому з’явилися тріщини, то в жодному разі не продовжуйте свій рух. Відходити потрібно повільно, не відриваючи ступні від льоду. Забороняється вживати спиртні напої перед виходом на лід та під час перебування на ньому. Не дозволяйте дітям самостійно ступати на кригу без нагляду дорослих. Зимові розваги можуть обернутися трагедією за умови ігнорування правил безпеки та необережної поведінки на льоду. Любителям зимової риболовлі також слід дотримуватися певних правил. По-перше, виходьте на кригу тільки тоді, коли впевнитеся, що лід достатньо міцний. Обравши вдале місце, правильно зробіть лунки. Для цього не пробивайте їх близько одна до одної. Лунки потрібно робити у шаховому порядку на відстані, не менше 5-6 метрів одна від одної. Ніколи не пробивайте лунки на переправах, не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, поблизу стічних вод різних підприємств, де під кригою тече тепла течія. Перед виходом на таку риболовлю завжди беріть з собою та тримайте під рукою міцну мотузку, довжиною 15-20 м, дошку або довгу палицю, адже ці підручні засоби допоможуть вам врятуватися самим або врятувати іншого рибалку в разі потрапляння під лід. Дністровський РВ ГУДСНС України у Чернівецькій області
  • Увечері 8 січня у селі Нелипівці Кельменецької ОТГ Дністровського району сталася пожежа в житловому будинку. Її виявили сусіди: люди помітили дим і зателефонували до Служби порятунку. Одночасно із цим, розуміючи, що у будинку може перебувати власник, сусіди кинулися на порятунок чоловіка. Відчинивши двері, всередині будинку вони виявили тіло 64-річного господаря вже без ознак життя. Оскільки площа пожежі була незначною, місцевим мешканцям вдалось самостійно ліквідувати пожежу до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу міста Сокиряни для встановлення точної причини смерті. Попередня причина пожежі – необережність чоловіка під час паління. Дністровський районний відділ повторно наголошує: особливо небезпечним є куріння у ліжку у нетверезому стані. Засинаючи, людина не відчуває як недопалок випадає з рук. Час тління цигарки складає від 4 до 10 хвилин. Цього часу достатньо, щоб загорілися предмети, на які може потрапити недопалок. Оскільки більшість постільних речей виготовлені з легкозаймистих речовин, при потраплянні на них запаленої сигарети, тління розпочинається майже одразу. Згодом воно переростає у пожежу. Під час пожеж, спричинених палінням в ліжку, більшість людей гине через отруєння чадним газом. На жаль, така ситуація повторюється щорічно. Бережіть себе!!! Дністровський районний відділ ГУДСНС України у Чернівецькій області

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda